Ειδική Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων
Τα δεδομένα σας

Πολιτική Απορρήτου

Στην “Ποτίκα Μυρτώ”, είμαστε ταγμένοι στην προστασία και τον σεβασμό του απορρήτου σας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πότε και γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, πως τα χρησιμοποιούμε, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να τα αποκαλύψουμε σε άλλους και τι επιλογές έχετε ως προς αυτά.

Εισαγωγή

Είμαστε ένας πάροχος υγείας που εξειδικεύεται στην διάγνωση και αντιμετώπιση αλλεργικών ασθενειών. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας για να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες μας. Η Πολιτική Απορρήτου μας ισχύει για οποιοδήποτε Μέλος ή Επισκέπτη των Υπηρεσιών μας.

Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μας (“Επισκέπτες”) ενημερώνονται μέσω των Υπηρεσιών μας. Όλο το περιεχόμενο και τα δεδομένα των Υπηρεσιών μας είναι ορατά στους μη εγγεγραμμένους χρήστες (“Επισκέπτες”). Δεν χρειάζεται να είναι κανείς εγγεγραμμένος χρήστης (“Μέλος”) για να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες μας.

Χρησιμοποιούμε τον όρο “Καθορισμένες Χώρες” για να αναφερθούμε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), και την Ελβετία.

Υπηρεσίες

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Cookies ισχύει για τη χρήση των Υπηρεσιών μας εκ μέρους σας.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για το www.potikamirto.gr (“Υπηρεσίες”).

 

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων

Ο πάροχος υγείας με την επωνυμία “Ποτίκα Μυρτώ” είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και έχει την ευθύνη της επεξεργασίας των δεδομένων στις Υπηρεσίες καθώς και στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας.

Αν διαμένετε στις “Καθορισμένες Χώρες”: ο πάροχος υγείας “Ποτίκα Μυρτώ” θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, ή συλλέγονται, ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με τις Υπηρεσίες μας.

Αν δεν διαμένετε στις “Καθορισμένες Χώρες”: ο πάροχος υγείας “Ποτίκα Μυρτώ” θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, ή συλλέγονται, ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με τις Υπηρεσίες μας.

Ως Επισκέπτης των Υπηρεσιών μας, η συλλογή, η χρήση και η κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας υπόκεινται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου (η οποία περιλαμβάνει σύνδεσμο προς την Πολιτική Cookies μας) καθώς και στις ενημερώσεις της.

Αλλαγή

Οι αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ισχύουν για τη χρήση των Υπηρεσιών μας μετά την “ημερομηνία έναρξης ισχύος”.

Ο πάροχος υγείας “Ποτίκα Μυρτώ” μπορεί να τροποποιήσει αυτή την Πολιτική Απορρήτου, και σε περίπτωση που συμβεί αυτό, θα παρέχουμε ενημέρωση μέσω των Υπηρεσιών μας, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας, για να σας δώσουμε τη δυνατότητα ελέγχου των αλλαγών πριν αυτές ξεκινήσουν να ισχύουν. Αν διαφωνείτε με οποιαδήποτε αλλαγή, μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

Αναγνωρίζετε ότι η συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών μας μετά τη δημοσίευση ή την ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές μας σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου σημαίνει ότι η συλλογή, χρήση και κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας υπόκεινται στην ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου.

1. Δεδομένα Που Συλλέγουμε

Δεν συλλέγουμε κανένα προσωπικό δεδομένο προκειμένου να μπορεί ο Επισκέπτης να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω των Υπηρεσιών μας και να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

1.1 Δεδομένα Που Παρέχετε Εσείς

Δεν παρέχετε κανένα προσωπικό δεδομένο.

Δεν παρέχετε κανένα προσωπικό δεδομένο προκειμένου να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των Υπηρεσιών μας και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

1.2 Δεδομένα Που Παρέχει Η Συσκευή Σας

Λαμβάνουμε δεδομένα από τις συσκευές σας.

Λαμβάνουμε μία σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Αυτά τα γενικά δεδομένα και οι πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μας (server). Μπορεί να συλλέγονται (1) ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε για την πρόσβαση των Υπηρεσιών μας, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο οδηγηθήκατε στις Υπηρεσίες μας (παραπομπή), (4) οι υπο-ιστότοποι, (5) η ημερομηνία και ώρα πρόσβασης σας στις Υπηρεσίες μας, (6) μία διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (διεύθυνση IP), (7) ο πάροχος της υπηρεσίας Internet σας, και (8) οποιοδήποτε παρόμοιο δεδομένο και πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση επιθέσεων στα πληροφοριακά μας συστήματα.

Όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα γενικά δεδομένα και τις πληροφορίες, δεν εξάγουμε κανένα συμπέρασμα σχετικά με εσάς. Αντίθετα, αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για (1) την σωστή παράδοση του περιεχομένου των Υπηρεσιών μας, (2) την βελτιστοποίηση του περιεχομένου των Υπηρεσιών μας, (3) την εξασφάλιση της μακρόχρονης βιωσιμότητας των πληροφοριακών μας συστημάτων, και (4) την παροχή στις αρχές επιβολής του νόμου των απαραίτητων πληροφοριών για ποινική δίωξη σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Ως εκ τούτου, κάνουμε στατιστική ανάλυση με ανώνυμο τρόπο των συλλεχθέντων δεδομένων, με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων της επιχείρησής μας και την εξασφάλιση ενός βέλτιστου επιπέδου προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής του διακομιστή (server) αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους Επισκέπτες των Υπηρεσιών μας.

1.3 Cookies, Web Beacons Και Άλλες Παρόμοιες Τεχνολογίες

Συλλέγουμε δεδομένα μέσω των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

Όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Πολιτική Cookies μας, χρησιμοποιούμε cookies για να αναγνωρίζουμε εσάς ή/και τις συσκευές σας μέσα από τις διάφορες Υπηρεσίες και συσκευές. Επιτρέπουμε επίσης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες τρίτων να χρησιμοποιούν cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Cookies μας. Μπορείτε να ελέγξετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης και άλλων εργαλείων.

1.4 Ευαίσθητα Δεδομένα

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (π.χ. δεδομένα υγείας, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους συνδικάτου, σεξουαλικό προσανατολισμό και ποινικές καταδίκες). Ζητάμε ρητά να μην μας παρέχετε τέτοια ευαίσθητα δεδομένα.

1.5 Ανήλικοι Επισκέπτες

Μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Οι ανήλικοι Επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Αν υποπέσει στην αντίληψή σας η υποβολή προσωπικών στοιχείων από ανήλικο χωρίς την συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στέλνοντας email στον πάροχο υγείας “Ποτίκα Μυρτώ”.

2. Πως Χρησιμοποιούμε Τα Δεδομένα Σας

Καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δεν λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας.

3. Πως Μοιραζόμαστε Τα Δεδομένα Σας

3.1 Με Τη Συγκατάθεσή Σας

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας στοιχείων, όπως περιγράφονται κατά τη στιγμή της συναίνεσης.

3.2 Google Analytics (Με Λειτουργία Ανωνυμοποίησης)

Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με την πλατφόρμα Google Analytics.

Στις Υπηρεσίες μας έχουμε ενσωματώσει στοιχεία από την υπηρεσία Google Analytics (Με Λειτουργία Ανωνυμοποίησης).

Το Google Analytics είναι μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η ανάλυση ιστού είναι η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των επισκεπτών ενός ιστότοπου. Η ανάλυση ιστού χρησιμοποιείται κυρίως για την βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου και την διεξαγωγή μια ανάλυσης κόστους-οφέλους της διαφήμισης του μέσω Διαδικτύου.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Για την ανάλυση ιστού μέσω της υπηρεσίας Google Analytics οι Υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν την επιλογή “_gat. _anonymizeIp”. Αυτή η επιλογή εξασφαλίζει πως η διεύθυνση IP της σύνδεσής σας θα υποστεί ανωνυμοποίηση από την Google.

Με κάθε κλήση μίας μεμονωμένης σελίδας στην οποία ενσωματώθηκαν στοιχεία από την υπηρεσία Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης αποστέλει αυτόματα δεδομένα μέσω του αντίστοιχου στοιχείου του Google Analytics. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google ενημερώνεται για την συγκεκριμένη σελίδα που επισκεφθήκατε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της εταιρίας Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy.

3.3 Τρίτοι

Δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους.

Δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους.

Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς.

4. Οι Επιλογές & Υποχρεώσεις Σας

4.1 Διατήρηση Δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας έως ότου ζητήσετε την διαγραφή τους.

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται από τον πάροχο υγείας “Ποτίκα Μυρτώ” έως ότου ζητήσετε την διαγραφή τους.

Τα φορολογικά στοιχεία εξαιρούνται της διαδικασίας διαγραφής και διατηρούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

4.2 Δικαιώματα Πρόσβασης Και Ελέγχου Των Προσωπικών Δεδομένων Σας

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
  • Δικαίωμα Αλλαγής ή Διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να αλλάξουμε, να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας αν αυτά δεν είναι ακριβή.
  • Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα ή μερικά από τα προσωπικά δεδομένα σας.
  • Δικαίωμα Περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία όλων ή μερικών από τα προσωπικά δεδομένα σας.
  • Δικαίωμα Εναντίωσης-Αντίταξης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία όλων ή μερικών από τα προσωπικά δεδομένα σας.
  • Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας ή την διαβίβασή τους στον οργανισμό που θα μας υποδείξετε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας. Ο πάροχος υγείας “Ποτίκα Μυρτώ” θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημα σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του συνολικού αριθμού των αιτημάτων. Ο πάροχος υγείας “Ποτίκα Μυρτώ” θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, ο πάροχος υγείας “Ποτίκα Μυρτώ” θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους.

Το αίτημα ικανοποίησης οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα σας εξετάζεται κάθε φορά σύμφωνα με το σύνολο των ισχυόντων νόμων.

5. Άλλες Σημαντικές Πληροφορίες

5.1 Παραβιάσεις Ασφαλείας

Παρακολουθούμε και προσπαθούμε να αποτρέψουμε τις παραβιάσεις ασφαλείας.

Εφαρμόζουμε διασφαλίσεις ασφαλείας σχεδιασμένες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως το HTTPS. Παρακολουθούμε τακτικά τα συστήματά μας για τυχόν τρωτά σημεία και επιθέσεις. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας στέλνετε. Δεν υπάρχει εγγύηση πως τα δεδομένα δεν πρόκειται να μην προσπελαστούν, να μην αποκαλυφθούν, να μην τροποποιηθούν ή να μην καταστραφούν μετά από παραβίαση των φυσικών, τεχνικών ή διαχειριστικών διασφαλίσεων που έχουμε λάβει.

Σε περίπτωση παραβίασης ασφαλείας ο πάροχος υγείας “Ποτίκα Μυρτώ” θα ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους εντός 72 ωρών.

5.2 Στοιχεία Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου στέλνοντας email στον πάροχο υγείας “Ποτίκα Μυρτώ”.

5.3 Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η νομοθεσία που διέπει το παρόν κείμενο.

Ελλάδα: Νόμος 2472/1997, Νόμος 3471/2006

Ευρωπαϊκή Ένωση: Οδηγία 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ